Pagini - Meniu

sâmbătă, 28 iulie 2012

,,Orașul” -piesă de teatru

Orașul
Piesă în trei vise
de Mihai Gălățan


MOTTO:
„Dacă nu ești Jung sau Freud, visezi ca prostul.”
Andrei PleșuPersonajele:

           Prințesa, Milena, Crina – aceeași actriță;
           Mitropolitul, Izot, Cârlan – același actor;
           Patriarhul, Marulis, Aurică - Idem;
           Grigorie, Ionescu, Luci – Ibidem;
           Ion, Maharajahul, Epureanu – ați ghicit!
           Logofătul.
Visul I
RenaștereMitropolitul – capul bisericii Valahiei;
Patriarhul – capul Bisericii Ortodoxe din Bizanț;
 Logofătul – vărul Mitropolitului, boier valah;
Grigorie – doctor la bolnița din Tulcea;
Anju – prinţesă hindusă;
Ion - țigan liber, ajutorul lui Grigorie/Maharajahul – tatăl prințesei. 
1.     O cameră din interiorul unei mănăstiri.

 Patriarhul: Ia zi!
Mitropolitul: Sfinţia Ta, mare necaz pre capetele noastre. Necuratul a întunecat minţile lui Vodă al nostru şi îl ispiteşte a lovi în Sfânta Biserică. A dat poruncă să fie toţi ţiganii sclavi dezlegaţi de robie, iară în loc de robi, să tocmim slujitori plătiţi.
Patriarhul: De ce?
Mitropolitul: Dumnezeu să-l ştie. Știu numai că a primit el solie de pe alte moşii, iar a doua zi... 
Patriarhul: Din ce părţi era solia, cinstite prieten?
Mitropolitul: Încă nu ştim, Sfinţia Ta, dar se prea poate să aflăm chiar astăzi.
Patriarhul: Nu mi-e foarte lesne a desluşi istoria matale, bre!
Mitropolitul: Nici noi nu pricepem. Apoi, găseşti şi Sfinţia Ta: cine are să mai muncească pământurile noastre? Cum au să se plimbe slobozi ţiganii şi de capul lor? Păi atâta ne-ar mai trebui!
Patriarhul: Ferească Dumnezeu ce va fi mâine poimâine dacă-i aşa! Păi țigani liberi vezi numai la turci. Cei mai mulţi s-au deprins cu meşteşugul negustoriei necinstite şi au mai mult aur ca Sfinţia mea şi Sfinţia Ta la un loc. Alţii ţiu greţoase case de desfrâu, iară unii sunt lăutari de rag şi behăie de cu seară până dimineață. Dacă-i așa cum spui, Dumnezeu cu mila!
Mitropolitul: Așa e! Și munca la pământurile noastre o s-o facă mama mare!
 Patriarhul: Bre, noi vom da ajutor vouă cum vom şti mai bine. (se aud bocănituri în uşă). El este?
Mitropolitul: Pofteşte logofete. Totul a ieşit cum ne-am înţeles?
Logofătul : Da, Sfinţia Ta! Cinstiţi părinţi, avem aci solia hinzilor copiată de mine întocmai. E scrisă...
Mitropolitul: Ce face?
Patriarhul: De unde?
Logofătul: (bufnindu-l râsul) Mă jurui pe duhul răposatei mamei mele că-i cum vă zic! Solia era de la indieni.
Patriarhul:  Asta nu se poate...
Logofătul: Numai ascultaţi sfinţiile voastre!
Maharajahul (proiecție pe ecran):
            ,,Căzut-a dalba nea din cer ca colbul de făioară,
Căzut-a Soarele în ghiol ca să se facă seară,
Aşa şi noi căzuţi pre gând cinstim cu bucurie
Pre Vod-al vostru-Voevod acu şi pre vecie!
Eu, Miyan Bayezid Baz Bahadur Chandragupta al Doilea, stăpânitor al multor ţinuturi indiene, trimit Domniei Tale salutare caldă şi urări de viaţă lungă. Te rog ca pe un vechi şi pentru totdeauna prieten a da voie iubitei mele fiice prinţesa Anju, să îţi intre în ţară cu un convoi împărătesc şi să înlesnească plecarea în pace şi linişte a tuturor ce voi îi numiţi ţigani. Că ei din ţara noastră au plecat şi s-au îndeletnicit cu multe feluri de trebi prin întreaga lume. Dară ca ţiganii din ţara domniei tale nu sunt alţii, am aflat, mai buni cântăreţi şi mai iscusiţi. La noi toţi muzicanţii au pus lăutele în cui şi s-au luat cu altele, iară noi, lipsiţi de mângâierea caldă a vreunui cântic, tare ne mai năcăjim şi plângem. Ei primi-vor pământuri în ţara lor şi pun rămăşag că or porni până la unul.”
           Logofătul: Asta-i!
           Mitropolitul: Cum?
           Patriarhul: Așa ceva n-aș fi crezut în veci!
           Logofătul: După ce am dat cetire cărţii, Măria Sa a făcut o faţă cum aveţi acum Sfinţiile Voastre şi a chibzuit. Apoi a luat un ţigan isteţ de la curte ca să îi fie tălmaci şi s-a dus cu solii la o plimbare prin grădine.
Mitropolitul: Păi hai să trimitem după ţigan să-l descoasem!
Logofătul: I s-a dat dezlegare a doua zi şi câţiva arginţi ca să o zbughească unde vede cu ochii.
Patriarhul: E limpede. Vodă al vostru îşi trage bir.
Mitropolitul: Dreptu-i! Şi bir gras, dacă nici n-a stat prea mult pe gânduri după aceea. Deci ce-i de făcut?
Patriarhul: Puneţi dumneavoastră mâna de scrieţi o carte de pâră la turci, o aduceţi întâi la mine să mă uit pe dânsa şi după aceea o trimiteţi.
Mitropolitul: Doar nu gândiţi că sultanul păcătos are să ne sară într-ajutor?
Patriarhul: Ia socotiţi: Vodă al vostru are voie au nu are voie să iscălească hârtii fără ştirea lui? Nu are! O să-l mazilească scurt.
Logofătul: Sfinţite, parcă nici aşa nu merge. Că la o adică, pe de-a întregul luat, domnul ţării noastre e om de treabă.
Mitropolitul: Aci, logofete, aveţi dreptate. Nici aşa.
Patriarhul: Atunci mai e o cale. Tocmiţi o ceată de tâlhari să prade caleaşca cu prinţesa aceea şi să o trimită la cele veşnice. Așa totul se va isprăvi.
Logofătul: Ei, aşa da!
Mitropolitul: Corect! Că oameni suntem, nu animale!
          Patriarhul: Păi atunci la ce să mai stam de vorbă? (mitropolitului) Dă-i matale, dragule, cep la damigeană şi hai să ne cinstim. Şi să ne-ajute bunul Dumnezeu!
          Mitropolitul toarnă în cupe şi ciocneşte cu cei doi.
          Patriarhul: Doamne-ajută!
          Mitropolitul: Doamne-ajută!
          Logofătul: Doamne-ajută şi să trăim!
          Mitropolitul: Auzi la ei: să ne ieie ţiganii!
          Logofătul: Mama lui!
Mitropolitul: Păi să stea acela în indiile lui şi să ne lase în legea noastră.
Logofătul: Dacă nu-l duce capul!
Mitropolitul: Păi nu-l duce, cum să-l ducă?
Patriarhul: Ia staţi aşa! Voi fiţi cu băgare de samă să nu fie fata făcută praf la voi în ţară că şi aşa sunteţi năcăjiţi. N-ăţi fi vrând oare să se işte năcazuri, nu? Vedeţi voi de puneţi pe cei ce-i veţi tocmi, să ducă fapta la bun sfârşit prin vecini.
Logofătul: Adevărat! Mare dreptate aveți! Păi aşa vom face. Cum primeşte Vodă veste de sosirea fetii, cum tocmesc în mare taină pe Linte şi Doboş să...
Mitropolitul: Linte şi Doboş fugarii?
Logofătul: Între noi fie vorba, îi am pe boi în buzunar. S-au tras la munții din Dobrogea turcească. Aşteptam numai momentul să coboare și să facă o boacănă ca să le arunc potera pe cap. Dar acum că s-a schimbat socoteala...
Mitropolitul: (râzând) Acum o să le dăm şi arvună!
Logofătul: (prinzând gluma) Ha! Cu iscălitură! Ca să ne desluşiţi voia bună, eu şi vărul meu Mitropolitul avem o şagă. Zice dânsul într-o zi: ,,Ce-ar fi să ne achităm dările cu nişte foi cu iscălitură pe care să scrie suma de arginţi datorată?”
Mitropolitul: Da! Să mă ierte Dumnezeu, aşa am zis! Ar fi hoţia a mai de samă!
Logofătul: Hoţia hoţiilor!
Patriarhul: Da, şi să îi zică ban de hârtie. Numai la glume vă stă mintea!
Logofătul:  Ce să facem şi noi... mai glumim.
Mitropolitul: Deci, cinstite logofăt, ai să ne aflii când vine convoiul acela, o să dai de ştire lui Doboş şi Linte iară noi şi Sfânta Biserică vom răsplăti faptele matale.
Logofătul: Preafericiţi părinţi, acum o să mă iertaţi, dar mă duc la moşia mea să mă îngrijesc de vreo două trebi. (Iese)
Mitropolitul: Știi că va trebui să-i plătim!
Patriarhul: Sigur, nu încape vorbă.
Amândoi: ( cu complicitate) Cu bani de hârtie!
Cei doi râd cu poftă, ciocnesc paharele şi beau până la fund.
Mitropolitul: Cu sfatul înţelept al Sfinţiei Tale vom răzbate, negreşit.
Patriarhul: Aşa să dea Dumnezeu!
Mitropolitul: Credeţi, prietene, că Dumnezeu o să se mânie pe noi?
Patriarhul: Ce-ţi veni, iubitule? Cum adică?
Mitropolitul: Adică, deși nu-i de dreaptă credinţă, totuşi o viaţă nevinovată se va stinge din porunca noastră.
Patriarhul: Uneori, scumpe, e greu să alegi, dar asta e măsura bărbăţiei unui om, cu atat mai mult cu cât poartă în frunte crucea, aşa ca noi. Noi ne trudim pentru un scop măreţ. Sărim într-ajutor Sfintei Biserici. Păi unde e aci păcatul? Păcat e când dai în cap ca să furi, păcat e să vorbeşti măscări şi să minţi...
Mitropolitul: Da... ai mare dreptate, poate că vinul ăsta bun mi-a întunecat judecata. Mă ierţi Sfinţite, am şi eu ca tot păcătosul îndoieli...
Patriarhul: Toată lumea are, nu ăi fi matale mai cu moţ! Mai bine decât să rostim nărozenii, să ne gândim la slujba ce o vom ţine mâine în zori, înainte de plecarea mea.
Mitropolitul: Mai bine!
Patriarhul: Eu zic aşa: să...
De afară se aud glasuri şi bubuituri.
Vocea logofătului: Ia, bre, mâna de pe mine, tu ştii cine sunt eu? Vrei de mâine să-ţi putrezească oasele la mama dracului? Ia vezi!
Un glas de afară: Ai, au nu ai carte de intrare aci, la ora asta? Ce urlii aşa ca descreieraţii?
Alt glas: Adastă o țâră să te anunțăm la Sfinția Sa!
Vocea logofătului: Popo, lasă-mă să trec, vezi că ştiu bătaie!
Primul glas: Ho, nebunule!
 Mitropolitul: (grăbindu-se să deschidă) Ce-i asta? Dumneata, logofete? Daţi voie omului să purceadă încoace, răilor!
Logofătul: (către cei de afară) Vă ţin minte. Şi pe tine şi pe tine. Fiţi atenţi!
Mitropolitul: Ce e vere?
Nedelcu: Nu-i vreme de ceartă, părinte! La doi paşi de-aci, la drumul mare nişte meşteri fac o poartă din lemn. Au zis că le-a dat Vodă poruncă, şi dacă nu o termină până răspoimâine îi mănâncă. Mi-au arătat desenul pe foaie şi e aşa: e cioplit chipul Măriei Sale dând noroc cu unul cu turban în cap, iar dedesubt scrie mare ,,Bine aţi venit!”.
Patriarhul: De ce răspoimâine?
Logofătul: De ce răspoimâine? Fiindcă Vodă le-ar fi zis că răspoimâine primeşte mosafiri de peste mări şi ţări.
Mitropolitul: Văleu! Păi atunci suntem pe fugă!
Logofătul: Facem astfel: îi las acum vorbă soaţei mele să spuie că-s bolnav şi că nu viu mâine în zori nici la slujbă nici la sfat, apoi o tai spre munţi ca să dau de Linte şi Doboş.
Patriarhul: Să le zici dumneata lotrilor aceştia să fie cu ochii ca cepele. Şi să le mai spui să steie pe lângă dealurile Tulcei, la Dunăre, că pe acolo o să treacă convoiul negreşit.
Logofătul: Mă duc. Părinte...
Mitropolitul: Îndată.
Mitropolitul scoate o pungă cu bani pe care i-o dă logofătului. 
Mitropolitul: Şi să-ţi ajute Dumnezeu. Noi o să zicem rugăciuni peste rugăciuni.
Logofătul: Blagosloviți, Sfințiile Voastre!
Patriarhul: Mergi cu bine, dragule!

2. Spital. Undeva scrie:    
                                      ,,Spitalul de boale
                                       Simple ori mortale”.

Grigorie și Ion aduc o targă pe care zace o femeie.
Grigorie: Ioane, adă o stacană cu apă  şi muşeţel! 
Ion: Gata!
Grigorie: Să nu-mi spui tu mie pre nume dacă aci nu-i mâna ăstora!
Ion: Linte şi cu Doboş, fir-ar ai dracului!
Grigorie: Ia zi descântecul ăla de bubă!
Ion: Bubă albă, bubă cernită, bubă roşie, bubă neagră, cu dalac, izdat, bubă domoală, bubă pripită, cu umflături, cu veninături, bubă românească, ţigănească, turcească, leşească, din toată ziua, din noapte, din toată noaptea...
Gligorie: Ia gata! Mare taină, ne-am înţeles?
Ion: Da, da, da!
Grigorie: Când sosesc la Biserica Românească Patriarhul din Constantinopole şi Mitropolitul Valah, abia atunci deschidem gura.
Ion: Da.  
Grigorie: Măi Ioane, eu atâta zic: dacă era jăcuială, măcar prădau şi tâlharii ceva. Or ei au dat în cap şi au lăsat aurul atârnând pe sărmanii morţi şi pe sărmana femeie.
Ion: Aşa este.
Grigorie: Tare am eu bănuiala că cineva mai mare a tocmit pe derbedei să facă una ca asta pe bănuţi frumoşi.
Ion: (despre fată) Tare şucară mai este!
Grigorie: Îţi place, prostovane, că-i neagră ca matale, a?
  Ion: Îmi place, bre!
Grigorie: Te zic eu Pirandei.
Ion: Bat la Piranda ca la fasole, îi trag doi zdupaci peste ochi...
Grigorie: Ia taci, s-o lăsăm să doarmă. Auzi? Dacă vine de la indieni, aşa cum se vede după port, te duce mintea să tălmăceşti ce zice când s-o trezi?
Ion: Ăştia au mai multe graiuri, dar dacă dânsa cuvântă limba de unde am plecat noi, ne-om desluşi.
Grigorie: Da?
Ion: Să mor io!
Străina se ridică uşor, privind pierdută către cei doi.
Grigorie: Ioane, zi-i aşa: pace şi prietenie!
Ion: ...
Grigorie: Tălmăceşte!
Ion: Nu ştiu asemenea cuvinte!
Grigorie: Ah!
După ce priveşte la ei încă vreo câteva secunde, tânăra se întinde şi adoarme la loc.
Grigorie: Îţi dau una, Ioane...
Ion: Dacă nu ştiu!
Grigorie: Da’ ce ştii tu?
Ion: Ştiu că acu trei sute de ani s-a întemeiat ţaratul vlaho-bulgar.
Grigorie: Eşti nebun! Noroc că are brăţări straşnice până la cot. Au dat mişeii, dar ea, punând pesemne mâinile la cap, a scăpat cu viaţă.
În uşă se aud bătăi. Ion o ia pe prințesă și o duce dincolo.
Grigorie: Îndată.
Patriarhul: Binecuvântat să fii, fiule!
Mitropolitul: Şi să-ţi ajute bunul Dumnezeu!
Grigorie: Doamne-ajută! Mare bucurie vizita Sfinţiilor Dumneavoastră!
Patriarhul: Dumneata trebuie să fii doftorul, este?
Grigorie: Da! Grigorie mă cheamă.
Patriarhul: Când vedem atâta rânduială tocmai aci, în Dobrogea păgână, ne bucurăm tare. Dar ce am auzit, drăgălaşule? Că taman atunci când eu şi Sfinţia Sa ţineam slujbă de pomenire, necuratul lucra la linia Dunării.
Mitropolitul: Zice prostimea că ar fi fost vorba de o trăsură prădată.
Grigorie: O trăsură cu oameni din ţări streine.
Patriarhul: Vai de mine! Au scăpat cu viaţă, mititeii?
Grigorie: Nu, Preafericite, nici unul. Tocmai vin de acolo, prăpăd! Auzit-aţi dumneavoastră de doi fugari, Linte şi cu Doboş?
Mitropolitul: Nu am auzit.
Patriarhul: Nici eu. Dar ce e cu dânşii?
Grigorie: E mâna lor sigur. Ca şi om cu minte nu pricep de ce nu au furat nimic. Nici măcar iepele.
Mitropolitul: Cum se poate?
Grigorie: Poate că au fost tocmiţi de cineva...
Mitropolitul: Poate pașa ăsta al vostru!
Patriarhul: Sau poate că nu mai avură timp pentru jaf.
Grigorie: Cine ştie?
Patriarhul: Numai Dumnezeu.
Grigorie: Aşa e. Dumnezeu vede tot, ştie tot.
Mitropolitul: Frumoasă bolniţă aveţi! Dumneata făcut-ai dăscălia leacurilor pe undeva, sau grijeşti de oameni aşa, după bunul simţ?
Grigorie: Fost-am cinci văleaturi la Kolozsvar.
Patriarhul: O! Buchisit-ai, pesemne, cu medici de samă.
Grigorie: Nu, părinte. Cu advocați de samă.
Patriarhul: Cum aşa?
Grigorie: Am terminat dreptul. Dar legatul bubelor şi vindecatul boalelor a fost adevărata mea chemare.
Mitropolitul: Asta n-am mai pomenit! Pe drept cuvânt dumneata eşti un om cu har.
Grigorie: Mă plec pios!
Patriarhul: Şi să te întorci din nou aci, în locul ăsta vitregit, după ce ai văzut Ardealul ăla frumos...
Grigorie: Sfinţia Ta, între mine şi Tulcea a stat întotdeauna un lanţ nevăzut. Cu cât mă depărtam mai mult, cu atât mi se înfigea în carne mai adânc. Şi eu am boli fără de leac: Dunărea cu braţele sale, dealurile cu mori de vânt, teii care în nopţile de vară fac floare parfumată...
Patriarhul: Frumos...
Mitropolitul: Cinstite Grigorie, de curiozitate îndrăznesc să întreb: numai bărbaţi se aflau în acel convoi atacat?
Grigorie: Da, Preafericite. Numai bărbaţi. Acum să mă iertaţi, am să mă duc să văd de câţiva bolnavi din partea cealaltă.
Mitropolitul: Desigur.
Iese.
Patriarhul: Ei?
Mitropolitul: Îţi spun eu, dobitocii ăia doi au răpit fata ca să o badjocorească!
Patriarhul: Văr-tu logofătul ce-o fi păzind?
Mitropolitul: A zis că-i aşteaptă pe nărozi la piatra de hotar să vie să ia a doua parte din bani şi cum îi vede, le dă un plumb între ochi.
Patriarhul: Păi văz că sunt ceva bănuţi pe capetele lor.
Mitropolitul: Şi dacă fata nu e de găsit ce ne facem?
Patriarhul: Bre, dacă nu e de găsit e bine. Ce ne facem dacă o apărea?
Mitropolitul: Zic să...
Patriarhul: Nu vom face nimic. Vom aştepta şi vom vedea apoi ce şi cum. Hai să purcedem.
Mitropolitul: Haidem. Opa!
Patriarhul: Ce?
Mitropolitul  ridică pe deget o brăţară de aur.
Patriarhul: Cineva din venetici a fost adus aci cu targa. După măsura încheieturii, nu putea fi decât o femeie. Eu, iubitule, am vederea slabă. Vezi matale dacă dai de vreun fir de păr rătăcit pe masă.
Mitropolitul: Iaca!
Patriarhul: Deci doftorul nostru plin de virtuţi e un mincinos şi jumătate!
Mitropolitul: Fata e aci pe undeva... Asta nu-i a bună!
Patriarhul: Hai să păstrăm taina. Dacă, după ce trece furtuna, sfinţiile noastre am afla ca prin minune unde e duduița şi am înapoia-o lui taică-său în schimbul unei răsplate bine cuvenite?
Mitropolitul: Cum ar fi cuvântul lui că ţiganii or rămâne la noi!
Patriarhul: Eu zăresc dincolo de cuvinte! Pe lângă aceasta, poate ne va omeni şi cu alte bucurii băneşti. La urma urmei, bunăstarea trupului aduce cu sine virtuozitatea spiritului.
Mitropolitul: Și eu găsesc că atunci când n-ai aur în pungă risipi-vei judecata pe felurite meşteşuguri de a ţi-o umple la loc. Dar o dată ce ai buzunarul dolofan...
Patriarhul: Cunoaşterea îşi va deschide mai abitir porţile către tine. Fi-vei atent la duh şi raţiune.
Mitropolitul: Fuga asta după galbeni...
Intră Grigorie.
Grigorie: Să-mi fie cu iertare că v-am lăsat singurei. Datoria.
Patriarhul: Nu face nimic.
Mitropolitul: Ce-ţi fac bolnavii?
Grigorie: Sunt bine. Nu avem nici unul grav.
 Patriarhul: Nici unul grav, zici, aha...
Mitropolitul: Noi tocmai ne pregăteam de ducă.
Patriarhul: Întocmai.
Grigorie: Să mai poftiţi pe la noi când veţi avea drum.
Mitropolitul: Negreşit de Sfintele Paşti. Am făgăduit că o să ţinem amândoi slujba de Înviere.
Grigorie: Vă aşteptăm, Sfinţia ta!
Mitropolitul: Cu Doamne-ajută!
Patriarhul: Doamne-ajută!
Grigorie: Doamne-ajută!
Mitropolitul și patriarhul ies.
Grigorie: Gata Ioane!
Ion: Le-ai zis?
Grigorie: Nu. Socot că putem aştepta până la Paşte, atunci când va veni mitropolitul din nou pe la noi.
Ion: De ce să aşteptăm, bre?
Grigorie: Pentru că atunci când simţi că lucrurile ti-o iau înainte, e bine să îţi ţii gura.

3.     Acelaşi spațiu. Prințesa și Ion încondeiază ouă.

Prinţesa: Grigorie unde?
Ion: La târg, după miel. Beee!
Prinţesa: Cum zicem majedara?
Ion: Șugubăţ!
Prinţesa: Ion şugubăţ!
Ion: Mă duc să pun cartofii la foc.
Ion iese. Intră logofătul.
Logofătul: Pirando, Mitropolitul e aci? Că la biserică l-am căutat.
Prinţesa: Nu.
Logofătul: Stăpân-tu unde-i? Doftorul, bre!
Prinţesa: La târg, după miel. Bee!
Logofătul: Îi zici că a trecut pe aci logofătul Istrate din ţara vecină şi că...de fapt nu-i mai zici nimic!
Logofătul iese. Intră Ion.
Ion: Grigorie?
Prinţesa: Nu. Om străin, țara vecină.
Ion: Văleleu! Ai dat cu ochii de el?
Prinţesa: Da. (râzând) Credea ţigan.
Ion: Vai de mine... da?
Prinţesa: Da.
Ion: Fă, hai în odaie că nu stim cine mai intră. Dacă vine Grigorie şi află, mă cocoşează.
Prinţesa: Hai...
 Ies. Intră mitropolitul.
Mitropolitul: E cineva?
Pentru a doua oară logofătul trânteşte uşa.
Mitropolitul: Ce-i aci vere, sat fără câini? Unde te trezeşti matale? În Bărăgan? Vezi că ai cam întârziat. Eu sunt venit din zori.
Logofătul: Sfinţia Ta! Vodă al nostru şi indianul declară război turcilor!
Mitropolitul: Cum?
Logofătul: A hotărât ieri la Sfatul Ţării, că de aia am întârziat. Indianul pentru pierderea fetii pe pământurile lor, iară Vodă pentru neatârnarea ţării. Ce ne facem? Am vârât cu mâinile noastre ţara în măcel!
Mitropolitul: Stai puțin. Ce-au zis Vodă ieri la sfat?
Logofătul: Vodă au zis aşa: ,,Boieri dumneavoastră, aşa nu se mai poate! Ştiţi şi dumneavoastră că sultanul a mărit birul. Plus de asta, Maharajahul e supărat foc şi moartea fetii lui pe pământ turcesc îl sileşte să ceară socoteală cu arme.”.
Mitropolitul: Aha...
Logofătul: Nu ne rămâne decât să fugim degrabă acasă, până se face dimineaţă, ca să nu ne ia păgânii prizonieri!
Mitropolitul: Până nu strânge Vodă armată, pune matale mâna de scrie o carte către împărăţia indienilor şi le spui că fata e în viaţă.
Logofătul: Cum aşa?
Mitropolitul: Cum ai auzit, fata e în viaţă!
Logofătul: Cinstit?
Mitropolitul: Cinstit! Linte şi Doboş, spre bucuria noastră de acum, au dat greş.
Logofătul: Nu înţeleg. Dacă vrei matale să-mi explici cu de-amănuntul...
Mitropolitul: Aflat-am imediat după atac că fata a fost adusă chiar aci în bolniţa asta, iară doftorul a ascuns-o bine. Atât.
Logofătul: Păi atunci ne-a pus Dumnezeu mâna-n cap!
Mitropolitul: Fă cum ţi-am zis. Ia hârtie cu pană şi scrie.
Logofătul: Şi cu Vodă cum facem?
Mitropolitul: E de-ajuns să afle indianul. Vodă nu o să bată război făr de el.  
Grigorie intră cu un sac în spate:
Grigorie: Ion! Să belești mielul, mocârţane!
Mitropolitul: Ei, doftore nu obosi băiatul! Până la slujba de Înviere iaca: am două mâini numai bune de treabă!
Grigorie: A, Sfinţia Ta! Doamne fereşte, păi Ion al meu stă cu cracii pe păreţi toată ziua. Când aţi ajuns pe la noi? Dumnealui cine e?
Mitropolitul: Azi de dimineaţă. Dumnealui este Boier Istrate, logofăt la curtea Măriei Sale!
Logofătul: Da, venit-am la chemarea Sfinţiei Sale Mitropolitul şi a preotului bisericii voastre ca să ascult slujba ce o vor face dânşii la miezul nopţii.
Mitropolitul: Vrem să îţi zicem vreo două cuvinte.
Grigorie: Ascult.
Mitropolitul: Bine. O să fiu cât de scurt. Noi ştim că fata de împărat e la dumneata.
Grigorie: Fată de împărat? Ce vorbiţi, Preafericite?
Mitropolitul: Numai în ziua Învierii nu-mi arde de şagă. Află dumneata că daca fata nu apare fi-va prăpăd. Dacă nu vrei să o scoţi la iveală, ne sileşti chiar să te forţăm.
Grigorie: Ascult şi nu-mi vine să-mi cred urechilor! Sfinţia Ta intri la mine în ogradă şi îmi grăieşti așa?
Logofătul: Ţine-ţi gura, obraznicule, tu ştii cu cine ai de-a face?
Grigorie: Cu cine, boierule? Adu-ţi aminte că eşti acum în altă ţară. Nu mă supăra mai tare că îl chem pe agă să te azvârle afară!
Logofătul: (scoate un pistol din caftan) Să nu crezi că viaţa matale cântăreşte pentru noi ceva. Mai ales pusă în cântar cu pacea în ţara noastră. (îi dă mitropolitului pistolul) Dacă mişcă tragi o boabă în el. Eu mă duc să întorc casa pe dos. (iese)
          Mitropolitul: Ferească Dumnezeu să te mişti! Pe Sfânta Cruce că te găuresc!
Grigorie: Fii fără grijă. Pot totuşi să te întreb ceva?
Mitropolitul: Ce?
Grigorie: Ce căutai aci, împreună chiar cu Patriarhul din Constantinopol, în urmă cu patru luni când derbedeii au atacat convoiul? El nu îşi ştie țara lui, dar vine în bătătura noastră? Îi place Dunărea? Dă la pește?
Mitropolitul: Gura!
Grigorie: Fireşte! Maharajahul îşi trimite fata să ia pe toţi ţiganii, care vă sunt vouă robi pe moşii sau în mănăstiri...
Mitropolitul: Nu te juca, bre! Nu te juca!
Grigorie: Totu-i limpede! Dar dacă eşti matale drăguţ, în spatele tău e un dulap. Pe dulap e o carte pe care eu aş citi-o cu nesaţ. Se afla în caleaşca distrusă la porunca voastră.
Mitropolitul: Nu cumva să mişti! (găseşte scrisoarea) Nu se poate! Asta nu se poate!
Logofătul: Nu-i nimeni aci. Numai țiganul cu soață-sa!
Grigorie: (realizând despre cine e vorba) Căutaţi degeaba, fata nu e!
Mitropolitul: Logofete, taci şi-ascultă. Carte de la indian către Vodă, găsită atunci:
Maharajahul (proiecție):

,, Soarele şi Luna,
Ca întotdeauna,
Lumineaz-agale
Vodă, pre matale.

Gândul că trebuie să ţineţi tare mult la ţigăneii voştri mi-a îngreunat până la osteneală năzuinţa de a-i aduce îndărăt. Prin urmare, cu inima tristă călca-voi rămăşagul. Ai voştri să fie! Nădăjduiesc că voi şi înaintaşii voştri fi-veţi mândri de ei. De cinstea lor. De exemplul lor bun. Sper ca aceia care pleca-vor de la voi pe alte moşii, să aducă numai cuvinte de laudă ţării voastre. Chit că or fi în Roma cu care vă-nfrăţiţi, Spania, ori regatul Franței îndepărtat. Iar numele lor să se confunde cu al vostru şi al vostru cu al lor. O trimit totuși pe fata mea pentru orele de limbă valahă.
Logofătul:  Ah! Futu-ți Paștele mă-tii de de Patriarh!
Mitropolitul: Nu blestema!
Logofătul: Mai încercă matale, bre, să pui liniştit capul pe pernă acum când oameni făr de vină au dat în primire degeaba. Dă-mi arma! Creştine, unde-i fata?
Grigorie: Nu ştiu.
Logofătul: Te cred. Dar îmi pare rău. Dumneata cunoşti prea multe. Poţi să zici o rugăciune dacă pofteşti.
Prinţesa: (năvălind din cealaltă încăpere) Nu! Eu fata! Eu! Tata Maharajah! Eu!
Logofătul: Minţi!
mITROPOLITUL: Taci din gură vere!
Logofătul: Băsnuieşte! E slujnica.
Prinţesa: Da? (arătându-le inelul) Asta ce-i?
Mitropolitul: (priveşte la mâna ei, apoi la scrisoarea pe care nu a apucat s-o lase jos) E ca pecetea! Acelaşi herb...
Logofătul: Vai, ne plecăm în faţa domniei tale!
Prinţesa: Porc!
          Mitropolitul: Zic eu... zic eu, scumpii mei, să uităm această gâlceavă. Nu are cui să aducă vreun folos.
Logofătul: Întocmai!
Grigorie: Bine zici. Doar că aş avea o mică datorie.
Logofătul: Ce datorie?
Grigorie: (trăgându-i logofătului un pumn în falcă) Asta!
Logofătul: (de pe jos) Acuma doctore văd că suntem împăcaţi.
Mitropolitul: Noi ne ducem! Cu Doamne ajută!
Ies.
Prinţesa: Grigorie! De ce?
Grigorie: Fiindcă a meritat!
           Prinţesa: Nu! De ce minciună? Eu aici! Tu zis eu nu ştii unde. Porc omorât ţie. De ce minciună?
Grigorie: Cred că nu am vrut să afle nimeni că eşti la noi. Ca nu care cumva să ne laşi şi să te pleci .
Prinţesa: Bolovan Grigorie! Eu nu plec! Stam cu tine şi Ion.
Se sărută. Ion se preface atent la sacul de pe jos:
Ion: Iaca mielul!
Prinţesa: Scrim lui tata carte?
Grigorie: Scriem. Şi dacă o să-i cer mâna ta, are să fie?
Prinţesa: Stai mai întâi află şi bucură că eu nu mort. Apoi...
Grigorie: Ce zici Ioane? Fi-va de acord tătâne-său?

Visul II
Secolul luminii

Ionescu – scriitor;
Marulis – prietenul lui;
Izot – preot, prieten cu cei doi;
Milena – cârciumăreasă.


O cârciumă.

Marulis: Și îi  dă taică-su fata?
Ionescu: Nu m-am dus până acolo. Piesa se termină așa: el zice „Ce spui Ioane? Fi-va de acord tătâne-său?” iar Ion „După mine, mai lesne ar pune mâna ai noştri să înalţe un teatru lângă biserică, decât să-ţi dea maharajahul pe Anju.”. Grigorie răspunde „Ei, pân la urmă eu lua-o-voi de soaţă aşa cum cred că odată ş-odată s-o zidi şi teatru aci.”
Marulis: Să mi-o dai să o citesc, sună interesant. Hai! Unu!
Ionescu: Muie!
Marulis: Băgami-aș pula!
Ionescu: Muie!
Marulis: Cinci!
Ionescu: Muie băgami-aș pula!
Marulis: Șapte!
Ionescu: Opt! Băga-mi-aș... (bea un pahar cu vin)
Marulis: Pân la fund! Ne îmbătăm până vine ăla.
Ionescu: Ca la școală. Mai ții minte?
Marulis: Derbedei! Cum umblam noi, este? Trebuie să fie și el aci ca să putem depăna.
Ionescu: Cum se îmbrăca el, elegant şi când bătea coclaurii.
Marulis: Cu mantia aia cu buzunare pe interior...
Ionescu: Da, avea de toate acolo: oglinjoară, chei, plumb şi hârtie, amnar, tutun...
Marulis: Și cu pălăria aia a lui cu cataramă, cu borul lat. Și tu cu pantalonii din stofă americană. Când te vedea tac-tu cu ei, murea!
Ionescu: Știi de ce? Că numai sacagiul mai ţinea o pereche din același material, vai de steaua lor! Îi punea pe el când se ducea în baltă să taie stuf. Slujnicuța noastră săraca a însăilat de fiecare picior câte un triunghi de piele și a făcut cracii conuri.
Marulis: Eleonora?
Ionescu: Da.
Marulis: Frumoasă femeie, băi Ionescu!
Ionescu: Știi că o mai visez?
Marulis: Da?
Ionescu: Da, bre! În general se tot repetă un vis. Sunt eu copil și deschid uşa de la camera ei. Camera e pustie. Doar o măsuţă cu un opaiţ aprins pe ea. Intru și mă pitesc dedesubt. Apoi intră ea îmbrăcată în ceva alb, ţinând de urechi un tuci cu apă. E desculţă şi are părul prins. Se admiră în ciobul de oglindă bătut în cui, iar eu lipesc urechea de podea pentru a spiona. Apoi veşmântul alb se leapădă de pe ea ca de pe o statuie. Eu tresar și ea mă vede. Îşi acoperă partea de jos și lasă țâțele goale. Atât îmi zice: „Dacă vede tac-tu că nu dormi, jar mâncăm!”
Marulis: A! Știi ce am visat eu când a murit tatăl lu` părințelu?
Ionescu: Moş Izot. Ce tare era! Cum făcea el lotcile, știi? Ciocănea acolo lemnul de stejar care îi răspundea, domnule, într-un anumit fel.
Marulis: Da, mă, da!
Ionescu: După aia îl prefăcea în barcă. Cu coaste, cu coloană vertebrală și cu viaţă, frate!
Marulis: Stai să-ți zic! Știi că lipovenii nu dau foc la bărcile stricate. Le lasă la malul Dunării. E, ce visez eu când s-a dus moșul? Un câine alb şi plat ca o masă cu picioare foarte scurte, care purta pe el alt câine mult mai mic şi negru. Ziceai că i-a crescut din spinare. Arătarea asta mârâia groaznic înspre apă și lotcile se trăgeau singure la adânc.
Ionescu: Cinstit?
Marulis: De ce aș minți?
Ionescu: Ce chestie!
Izot: (intră) Ooo! Lume bună, lume bună!
Ionescu: Să ne trăiți!
Marulis: Ia uite Ionescu, o cinstită față bisericească!
Ionescu: Vorbeam de lup...
Se îmbrățișează toți trei.
Izot: A mai trecut un an! Ți-am citit piesa în gazetă, bravo!
Ionescu: Și ce părere ai? Lasă-mă să ghicesc: nu ți-a plăcut!
Izot: Nu ai ghicit! Am încercat să uit de haina ce o port când o citeam. Lasă că vorbim. Domnu` Marulis, dar ce încântare! Dar ce bucurie! Dar ce onoare!
Marulis: Maestre, cuvintele dumneavoastră dau aripi imimii mele!
Izot: Ce mai zici animalule? Cum e prin București? Tot așa?
Marulis: Tot așa!
Izot: Stai așa! Milena, grafin s vinom, pajaluista!
Milena: Seiceas!
Marulis: Nu arată rău fătuca asta.
Izot: N-arată rău deloc! Uite, îi curg ochii după Ionescu, iar ăsta o face pe râiosul.
Marulis: Tot așa cum te știu, rumâne! Asta ce cusur mai are? Te pomenești că nu știe carte și de aia!
Ionescu: Nu măi, dar nu mă trage ața.
Marulis: Ce vorbești? Ia, ciocul mic că vine!
Milena: Să aveți poftă jupânilor! Dumneavoastră, kir Ionescu, vă pun în cană sau nu? Știu că vă place să vă turnați singur.
Ionescu: Îmi torn singur Mila, mulțumesc!
Milena: Foarte frumoase cizmele!
Ionescu: Ești drăguță, merci.
Marulis: Nebunule, fata e călare pe tine și tu stai ca prostul!
Ionescu: Lasă că știu eu ce fac. Jucăm ,,muie băgami-aș pula”?
Izot: Stai că nu mai știu! Muie e multiplu de doi și băgami-aș pula multiplu de trei, nu?
Marulis: Și multiplu de doi și trei e muie băgami-aș pula. Ai greșit, ai băut. Hai! Unu!
Ionescu: Muie.
Izot: Băgami-aș pula.
Marulis: Muie.
Ionescu: Cinci.
Izot: Muie băgami-aș pula.
Marulis: Șapte.
Ionescu: Muie.
Izot: Băgami-aș pula.
Marulis: Muie.
Ionescu: Unșpe.
Izot: Muie băgami-aș pula.
Marulis: Treișpe.
Ionescu: Muie.
Izot: Băgami-aș pula.
Marulis:  Șaiș... Ah! Trăiască flăcăii! (bea) Bre Ionescu, să știi că e așa de simplu cu muierile astea! Și ele vor același lucru.
Ionescu: Tu nu înțelegi că am un blocaj? Crezi că eu vreau să fiu așa? Nu știu cum pizda mă-sii, înainte vreme trăgeam puțin la măsea și eram crai. Acum am emoții și bun simț și când sunt beat! Nu mai pot să trec de pragul ăla.
Izot: Nici eu nu te înțeleg. Asta e până la urmă o lege de la Dumnezeu. De ce să îți fie frică să te apropii de o femeie? Tu nu te-ai simțit niciodată în largul tău alături de vreuna?
Ionescu: Ba da. De Eleonora.
Marulis: Stai mă, cu ea a fost altceva!
Izot: Tu ai plăcut-o mult pe femeia asta, este?
Marulis: Toți eram în limbă. Toată Tulcea era. Țineți minte cum se boia la ochi cu albastru și ieşea la târguieli pe Ceair? Se pișau turcii pe ei! Din ghiuzel cadâna, frumos fata n-o scoteau!
Izot: Scădeau din preţuri până ajungeau la nişte sume de toată rușinea.
Marulis: Hai cu ham și miau!
Ionescu: Și după ce venea acasă o durea capul. Spunea că-i deochiată. Îi zicea soră-mea Tatăl Nostru.
Marulis: Plânge masa, bre! Unu!
Ionescu: Muie.
Izot: Băgami-aș pula.
Marulis: Muie.
Ionescu: Cinci.
Izot: Muie băgami-aș pula.
Marulis: Șapte.
Ionescu: Muie.
Izot: Muie băgami-aș pula... A!
Ionescu: Bouvez monsieur!
Izot: Ăsta și atât că am treabă după asta.
Marulis: Ce treabă să ai?
Ionescu: (râde)
Izot: La miezul nopții e slujba de Înviere, tâmpitule!
Marulis: A! A, da! Dobitoc!
Izot: Să vă spun una! Era un popă aici prin Deltă care s-a îmbătat ca animalul înainte de Înviere. Când a ajuns să citească din Scriptură în fața oamenilor îi fugeau slovele de pe foi. A zis: Se amână pentru mâine! Și a plecat. L-au răspopit!
Marulis: (râde) Așa da gospodar!
Ionescu: Dumnezeu s-o ierte!
Izot: Ce?
Ionescu: Pe Eleonora.
Izot: Dumnezeu s-o ierte! Dar ce-ți veni?
Ionescu: Pornisem de la vise. Vorbeam cu Marulis înainte să vii, vroiam să spun că am visat-o acum, de curând.
Izot: Cum ai visat-o?
Ionescu: Era amurg. Numai ce plouase, iar pe pământ erau băltoace. Linia orizontului nu mai exista. Lipsa ei îmi crea senzaţia unui rotund enorm. La un moment dat văd niște garduri joase din fier. Era un cimitir românesc cu cruci lungi și mari. Încep să fug printre ele. După un timp, pe o lespede de piatră o văd pe ea.
Marulis: Păi știi ce înseamnă asta?
Ionescu: Ce?
Marulis: Că o să plouă.
Izot: Încetează, mă!
Marulis: Da ce vrei, să plâng acum? Vreau să vă scot din discuția asta. Hai să mai bem un vinuț! Nu ne mai vedem de un an și îi dăm cu povești dintr-astea. Ia zi Izot și tu un vis de-al tău!
Izot: Păi în afară de ăla cu golanii care mă aleargă, iar eu mă mișc ca prin miere și dau să țip și nu pot... sau cu picatul de pe clădire, nu prea visez...
Marulis: Haide bre! Povesteşte cel mai frumos vis al tău.
Izot: Am visat, dar asta când eram la şcoală, că eram cu o bălăioară frumuşică foc. Avea părul buclat şi ochii albaştri. Mă simţeam grozav de bine, eram într-un pat mic de tot cu o cuvertură roşie pe noi. Când m-am trezit și m-am dat seama că am visat îmi venea să mor, m-am chinuit să adorm din nou.  Mda. Iertați-mă că revin, dar de ce se spânzurase Eleonora?
Marulis: Frate, sunteți de speriat!
Ionescu: Scârba de taică-miu a urlat la ea de cu seară, nu știu ce dracului a putut să îi spună. Dimineața nu coborâse la șmotru și s-a dus mama să o verifice. Și a găsit-o așa cum era. Bătrânul apoi s-a apucat de băut și s-a curățat și el.
Marulis: Băi Ionescule, eu îți zic ceva, dar nu te superi pe mine.
Ionescu: Spune!
Marulis: Ție îți trebuie o ibovnicuță, nene! Ești băiat chipeș, ai umor. Alții ar omorî pentru calitățile tale. Serios!
Ionescu: Da, dar tu uiți ceva din ecuație: faptul că sunt dobitoc!
Marulis: Nu-i așa! Știi bine că nu-i așa.
Ionescu: Nu pot să mă relaxez în fața femeilor deloc. Nu știu ce am. Niciodată nu mi s-a întâmplat să îmi placă de vreo duduie și să pot să o cuceresc. M-a oprit întotdeauna crisparea asta nenorocită. Alea la care am umblat mă plăcuseră ele. Mâine poimâine împlinesc o vârstă și iacă-mă-s ca un...
Marulis: Ce e de făcut?
Ionescu: Nu mai vreau să vorbim despre asta.  
Izot: Fiți atenți, hai să facem un joc! Hai să ne spunem secrete!
Marulis: Acuma de ce-l obligi pe Ionescu să spună cu gura lui că e zoofil?
Ionescu: Sau pe Marulis că îi plac flăcăii?
Izot: Nu, serios! Ne spunem secrete dar convenim că nici unul dintre noi nu râde de prostiile celorlalți și numeni nu amintește nimic din ce vorbim acum.
Ionescu: Eu mă înscriu!
Marulis: Haide! Începi tu, că tu ai propus.
Izot: Bine. Când am slujbă, de acasă până la biserică eu calc pe fiecare a zecea piatră din bordură și înghit scuipat. E o superstiție de-a mea. Gata! Următorul.
Marulis: Extraordinar!
Ionescu: Nu fi porc, nu râde! Acum zic eu. Ții minte, Marulis, când l-ai bătut pe turc la școală când a stat el în clasă la ora de gimnastică să ne păzească ghiozdanele? Că îți scrisese cu tocul pe cămașă măscări?
Izot: Da.
Ionescu: L-ai bătut de pomană, eu îți scrisesem.
Marulis: Mamă ce capace i-am dat! Ionescu, Ionescu...
Izot: Am zis că nu comentăm. Rândul meu! Stăteam într-o zi cu pătura până în gât și făceam ce fac băieții. Eram în liceu. A deschis mama ușa brusc să îmi zică ceva și m-a prins. Vă dați seama că nu i-a fost greu să priceapă ce se întâmplă.
Marulis: Și pe mine m-a prins, m-a caftit de m-au luat toți dracii.
Izot: Pe mine nu m-a altoit. Nu mi-a zis nimic.
Ionescu: Abia împlinisem optișpe ani. Tot la Eleonora ajung. Stăteam cu ea pe o băncuţă de lângă apă și mă uitam în ochii ei. Efectiv am simțit atunci ce n-am simțit în viata mea. Un fior prin piele, prin vene, prin foile nasului, prin urechi. În coşul pieptului așa ca o vibraţie, ca niște unde pe apă. I-am mângâiat cu degetele obrazul şi am sărutat-o. Ea nu a răspuns, n-a schiţat niciun gest, nicio contracţie musculară nu i-a mişcat buzele. M-am retras și m-am făcut că plouă. Și apoi mi-a fost o rușine...
Izot: De ce să îți fie rușine?
Ionescu: Fata asta m-a șters la cur când eram mic, a tocmit-o slujnică taica de când eram atâta. Îmi era ca un fel de mumă.
Marulis: Îți dai seama ce câș sună asta, bolnavule?
Izot: Câți ani avea ea când a murit? Că era tânără.
Ionescu: Era. Treișdoi avea. Așa! Trec vreo câteva secunde..., n-am mai zis nimănui asta... trec vreo câteva secunde și se apleacă ea peste mine și mă pupă. Primul meu sărut! Pe drum spre casă îmi miroseam buza de sus, că mirosea a parfum. Aveam starea aia de „Băi, eu sunt bărbat!”.
Marulis: Știam, urâtule.
Ionescu: Ți-am mai povestit?
Marulis: Nu, v-am văzut eu, mă duceam chiar către dugheana lui taică-tu să iau pâine.
Ionescu: Acum zici prima oară.
Marulis: La ce era să îți zic?
Ionescu: Ei, în noaptea aia și-a pus ștreangul de gât.
Izot: Hai, du-te de aici!
Ionescu: Asta mi-a crucea! Tu ești, Marulis.
Marulis: Bine. Hai că facem roman-foileton. Atunci când am văzut că te pupai cu Eleonora mă duceam la tac-tu la băcănie. Acolo omul mi-a pus un pahar cu vin și m-a întrebat cum e la școală, dacă tu ești cuminte, dacă ești bun la buche, câcaturi dintr-astea...
Ionescu: Așa.
Marulis: Și cum o duc eu cu mândrele, că de tine e îngrijorat puțin, că el și cu mă-ta erau deja luați la vârsta noastră, în sfârșit! Eu i-am spus că întâi școala și apoi alte alea, dar să stea liniștit că ție-ți plac fetele... (mai toarnă un pahar)
Ionescu: Și?
Marulis: O prostie, m-a luat gura pe dinainte!
Ionescu: Ce prostie?
Izot: Erați copii, bre...
Ionescu: Nu, stai așa! Zi ce i-ai zis.
mARULIS: I-am zis că v-am văzut, mă. Pe tine și pe ea.
Ionescu: De ce i-ai spus?
Marulis: Nu știu, de prost! Acuma asta e, oamenii oricum sunt pe lumea cealaltă, n-are nicio importanță.
Ionescu: Erai gelos.
Marulis: Fugi, mă!
Ionescu: Toată ziua frecai zarurile cu gândul la ea. Nu din prostie ai făcut-o ci de-al dracului!
Izot: Fraților, am stabilit ceva!
Ionescu: Bun, hai să o luăm secvențial: tu ne-ai văzut, i-ai spus lui moșu`, moșu` a făcut-o pe ea albie de porci iar ea s-a spânzurat de grindă, corect?
Marulis: Ești nebun? Crezi că de aia s-a omorât?
Ionescu: Așa să-ți ajute Dumnezeu, Marulis!
Izot: Gata, calmează-te, știi foarte bine că nu avea de unde să știe ce se va întâmpla.
Marulis: N-aveam, omule, de unde să știu!
Ionescu: Izot, ești împăciuitorul, sau ce?
Izot: Da! În caz că ai uitat, sunt popă!
Marulis: Fii cuminte Ionescu!
Ionescu: Atât vreau să-i spun, că dacă nu era el o jigodie, fata aia nu murea. Te-ai gândit mă, boule, când stătea ea așa întinsă cu fața vânătă și cu rigor mortisul la mână de ziceai că arată cu degetul, te-ai gândit măcar o secundă că ești un nemernic? Ți-ai admirat opera?
Marulis: Taci, mă, din gură!
Ionescu: Ai simțit ceva...
Izot: Potolește-te!
Ionescu: Lasă-mă dom-le să vorbesc! Ai simțit ceva când i-a picat pe obraz picătura aia de ceară? Când singurul element viu din ea nu mai era decât sclipirea picăturii de ceară?
Marulis: Nu da vina pe mine din cauza frustrărilor tale! Parcă ești un liberal care atunci când e încolțit se uită peste gard și spune: „Da` conservatorii?”. Iar conflictul ăsta e numai în capul tău. Cai verzi pe pereți! Stai și inventezi povești, asta faci! Chiar și piesa despre care mi-ai povestit spune același lucru despre tine. Marele doctor care aleargă după prințese indiene.
Bat clopote.
Izot: Gata! Nu mai spune nici tu prostii.
Marulis: Știi ce, Izot? Nu-ti convine, poți să pleci!
Izot: (plecând către ușă) Da` faceți ce vreți până la urmă! Să fiți sănătoși!
Milena: O să vă rog să vă certați afară, nu aici.
Marulis: Tu ce vrei domniță? Ia să scrii pe răboj cât avem de plată, hai!
Ionescu: Vorbește frumos cu ea!
Marulis: Frate, nu mă face, că ne luăm la bătaie!
Ionescu: Nu, Marulis. Mâine dimineață la șase seara vii pe malul Dunării după Vadul Sacagiilor...
Marulis: Mă provoci la duel acum, sau ce?
Ionescu: Te provoc la duel!
Izot: Doamne apără și păzește!
Marulis: Vorbești serios?
Ionescu: Foarte serios!
Marulis: Bine, domnule, la cât? La șase?
Ionescu: La șase!
Marulis: Pistoale?
Ionescu: Pistoale!
Izot: Ascultați-mă și pe mine! Vă rog! Crezi că dacă îl împuști pe Marulis rezolvi problema ta? Ea e în tine, nu în afară! Vrei să îți spun eu de ce nu poți să te apropii de femei? Că în mintea ta le-ai ridicat pe un soclu! Ele sunt undeva departe. Tu nu cauți o femeie, ci Femeia cu f mare. Eliberează-te, lasă ce a fost! Nu căuta în lumea de dincolo! Și nu mai da vina pe alții.
Ionescu: Ce simplu e să dai sfaturi! Te gândești prea adânc. Nu vreau decât să pedepsesc pe cel ce se face vinovat moral de moartea unei fete și până la urmă de grăbirea morții lui taică-meu.
Marulis: Cine putea să știe că avea să se întâmple așa? Crezi că acum aș mai face la fel? Ce mai vrei să-ți zic?
Ioescu: Nimic, vreau să fii bărbat!
Izot: Stai!
Ionescu: N-am de ce să mai stau!
Izot: Stai pentru mine, te rog! Îți pare rău, Marulis?
Marulis: Normal că-mi pare rău! Dar nu mai contează, nu?
Izot: Ați auzit cum bat clopotele? Eu trebuia acum să fiu la Înviere, la mine s-a gândit cineva? Măcar pentru mine și pentru sutana asta pe care de mâine nu o s-o mai port, împăcați-vă! Terminați cu prostiile. Cu toții poate facem rele fără să vrem.
Ionescu: Bre, fugi la biserică, nu fi nebun!
Izot: Acum e târziu. Lasă că văd eu mâine ce le zic. O să-i mint. O să le spun că m-am îmbătat ca prostul.
Marulis: Îți arde și de glume acum.
Milena: (vine cu o lumănare) Hristos a înviat!
Izot: Adevărat a înviat!
Milena: Domnii s-au împăcat?
Izot: Domnii sunt prieteni buni, iar prietenii buni se împacă întotdeauna. Spuneai tu, Ionescule, că ai o vorbă cu Milena?
Ionescu: Eu?
Izot: Da, tu! Uite, dacă ai ceva de vorbit cu ea, noi ne ducem la măsuța din față. Ne napugat ego slișcom mnogo, Mila!
Ionescu: Ce a zis?
Milena: Dacă vroia să știți, spunea pe românește.
Ionescu: Și asta-i drept! Ce ai pățit la degețel?
Milena: M-am zgâriat într-un capac de la o sticlă.
Ionescu: Păi uită-te la mâinile mele, sunt intacte fiindcă eu la sticle sunt specialist!
Milena: La dumneavoastră sticlele nu au capac!
Ionescu: Trebuie să te învăț și pe tine!
Milena: Așa e! Ce vroiați să îmi spuneți?
Ionescu: Eu... nu, nimic. Ba da! Povestește-mi cel mai frumos vis al tău.
Milena: Cel mai frumos vis? Oraşul. Îl visez destul de des.
Ionescu: Povestește-mi!
Milena: Toată copilăria am crezut, aşa cum mi se arăta în somn, că Oraşul e un cartier vechi din estul Tulcei pe care nu am apucat să-l văd decât atunci când eram mică de tot. Undeva, în capătul unui cimitir e o biserică fără acoperiş, care seamănă cu o grădină cu dușumea, covoare şi icoane. În faţa iconostasului şi a câtorva rânduri de scaune de pe laterale sunt străzi cu trotuare şi câteva case. Mai e într-un parc un monument şi mai straniu. Soclul e dintr-o piatră albă ca laptele și aşa de strâmbă, încât pare un pat cu arcurile slăbite, cu umflături, acoperit de un cerşaf. Deasupra, e un cap atât de atent sculptat încât pe chipul acelei femei (că e femeie) se văd crăpăturile buzelor sau obrajii ciuruiţi de găurele. Pe cap poartă o coroană care se rotește încet. Uneori îşi deschide ochii, iar capul îşi modifică poziţia într-un chip ciudat. Cum mai visez asta mă trezesc fericită. Nu știu de ce.
Ionescu: Trebuie să însemne ceva, nu? Visele sunt răspunsurile unor întrebări pe care încă nu știm să le formulăm.
Milena: Se poate. Dar de ce m-ați întrebat?
Ionescu: Pentru că vroiam să asociezi discuția noatră de acum cu ceva frumos. De fapt aș fi dorit să te întreb altceva. Ești liberă mâine?
Milena: Și mâine și poimâine.
Ionescu: Atunci îmi permiți mâine să te scot la o plimbare prin oraș?
Milena: Cu mare plăcere!
Ionescu: Hai să facem un târg, tu o să mă înveți rusă iar eu te învăț cum se traduc visele, vrei?
Milena: Vreau. Prima lecție azi: ce înseamnă visul meu?
Ionescu: Că o să plouă! Doamne, nu-mi ies glumele deloc!
Milena: (râde) Ba da. Sunteți un drăguț. Prima lecție de rusă: știți ce a zis părintele adineaori?
Ionescu: Nu.
Milena: A zis să nu vă intimidez prea tare.
Ionescu: Sunt un timid, e adevărat. Vin să te iau de aici la ora șase seara. E în regulă?
Milena: E nemaipomenit!
Ionescu: Acum am să mă duc la prietenii mei. Mulțumesc Mila.
Milena: Eu vă mulțumesc... îți mulțumesc!
Izot: Bravo, frate! Stai jos! Vezi că n-a fost așa de greu?
Ionescu: Ba a fost!
Marulis: Ionescu, prieteni?
Ionescu: Prieteni.
Marulis: Nu mai trebuie să îți cumperi bromură de acuma. O să ai ce face cu dânsa.
Ionescu: Să mă pupi în cur, Marulis! Unu!
Marulis: Muie.
Izot: Băgami-aș pula.
Ionescu: Muie
Marulis: cinci...

Visul III
 Aeggyssus


Luci – chitaristul formației „Aeggyssus”;
Crina – vocalista;
Aurică – tobșarul;
Cârlan – basistul;
Epureanu- prezentator TV.
1.     Sala de repetiții a formației Aeggyssus.

Luci: De când pregătim concertul ăsta, am început să visez Oraşul iar. Azi noapte, de exemplu. Nu mai ţin minte ce s-a întâmplat în prima parte a visului. Probabil pentru că nu era nimic important. Am reţinut numai senzaţia aia de nelinişte amestecată cu un dor de ceva pierdut parcă într-o altă viaţă. Toată copilăria am crezut, aşa cum mi se arăta în vis, că Oraşul nu este altceva decât un cartier vechi din estul Tulcei pe care nu avusesem ocazia să-l văd decât atunci când eram foarte mic. Da sunteți așa de interesați de ce vă povestesc! Dă-vă-n pușca mea! Hai că vă servesc cu ceva bun!
Aurică: Bine faci, hai să trăim!
Luci: Un cocârţ, Aurică?
Aurică: Why not?
Luci: Cârlan, ce bei, vodcă sau gin?
Cârlan: Da!
Luci: (amuzat) Da?
Cârlan (acelaşi joc) Da!
Luci: Eu am zis că până de Paște nu mai crăp în mine.
Cârlan: Păi înseamnă că nu mai ai nicio funcţie psihică care să-ţi susţină hoitul.
Luci: Da` cine se ține de cuvânt?
Cârlan: Hai, să ne iasă bine!
Luci: Doamne-ajută! Băi, ziceam de vis! Bulevardul principal din oraș nu era pietruit ci asfaltat. Fără trotuare şi fără oameni sau caleşti. Pe de-o parte şi de alta a lui, prăvălii cu geamuri largi susţineau etajele superioare. Ţin minte nişte reclame pictate cu litere mari deasupra uşilor: ,,Mott”, ,,Berărie” sau ,,Sfinx”…
Cârlan: Eu am plecat, mâine mă trezec la şase. (lui Aurică) Să-ţi iei un DVD să-ţi pun alea.
Aurică: Ok. De care?
Cârlan: Neapărat unul dintr-ăla albastru cu două dungi pe el. Eşti nebun? Te duci la magazin, dai zece mii şi-ţi iei un DVD.
Aurică: Eu nu mă pricep la chestii dintr-astea, bre!
Cârlan: (lui Luci) Cică-i muzician!
Luci: Să fie al dracului ăla care v-o mai povesti vouă ceva!
 Cârlan: Scuze Luci, dar chiar trebuie să plec. Hai salut băieți!
Aurică: Bă, hai că uşor, uşor, ne pregătim. E drept că nu mai suntem nici atât de frumoşi, nici atât de energici ca acum zece ani, dar avantajul e că avem un plus de înţelepciune, este?
Luci: E, rahat!
Aurică: Vezi că mâine ne vine schema de sunet de la Bucureşti. Poimâine Crina din Germania.
Luci: Ce schemă de sunet?
Aurică: Aia în funcţie de mărimea sălii, câţi suntem pe scenă, cum stăm…
Luci: Aha! Și când vine Crina?
Aurică: Poimâine.
Luci: Ai vorbit tu cu ea?
Aurică: Da. Nu ţi-am zis? Ţi-am zis!
Luci: Nu-mi amintesc.
Aurică: Ba da, sigur ţi-am zis.
Cârlan (intrând din nou): Lucică!
Luci: Ce-ai uitat?.
Cârlan: Nimic. Hai că am o surpriză pentru tine.
Luci: Ce spui tu străine? Ștefan e departe!
Cârlan: Închide ochii.
Luci: Ete pula!
Cârlan: Închide, mă, ochii!
Luci: Tu glumeşti?
Cârlan: Ai încredere în mine?
Luci (nedumerit): Vezi, poate dai, ţărane!
Ochii lui Luci sunt acoperiți de la spate de Crina.
Luci: Mânuțe fine, parfum... cine ești duduiță?
Crina: Ghici!
Luci: Crina?
Crina: Bau! Ia să te văd! Uite tu ce frumuşel e! Vino încoace!
Luci: Mamă ce dor mi-a fost de tine!
Crina: Nu pot să te pup că am ruj.
Luci: Dă-l în gura mă-sii de ruj! (se îmbrățișează, se pupă) Ce surpriză! Cinici ani, nu?
Crina: Cinci, da.
Luci: Cum e la nemţi?
Crina: Cum să fie, e ok. Da’ tu pe unde ai umblat? Am trecut prin oraş şi acum doi ani şi băieţii mi-au zis că stăteai la ţară.
Luci: Da, aveam o căsuţă acolo, o seră mişto. Pe un deal am plantat nişte pomi şi atunci când am plecat aşa erau (arată cu mâinile grosimea tulpinii). Reparam televizoare pe la oameni, veneau săracii şi din satele vecine. Chiar mi-a zis unul: ,,Acuma dacă plecaţi cine ne mai repară nouă?”
Crina: Şi de ce ai plecat?
Luci: A trebuit să vând.
Crina: Ai tăi ce fac?
Luci: Babacu’ săracu’ s-a curăţat, dar mama n-are treabă. Toată ziua la biserică, umblă, aleargă.
Crina: Bravo ei. S-o pupi din partea mea. Îmi pare rău de tata tău. Altceva ce-ai mai făcut?
Luci: Am machit. Ferească Dumnezeu să mă trezesc vreodată! Când sunt treaz nu sunt deschis spre compromis. De la 18 ani până azi am ţinut-o aşa în fiecare zi. Şi până o să mor. De fapt, eu n-o să mor niciodată, eu nu m-am născut! Sunt o fantomă…
Crina: Ia nu te mai plânge, avem o treabă importantă de făcut acum!
Aurică: Porumbeilor, avem două zile de repetiții până la emisiunea boului ăla de Epureanu, eu zic să ne întâlnim mâine de dimineață.
Cârlan: La cât?
Aurică: Hai la nouă. Până ne bem cafelele, până ne fumăm țigările...
Crina: Ok! Tu ce zici, Lucică?
Luci: Spun că mi-ai lipsit anii ăștia, Crinuța.
Crina: Și tu mie.
Aurică: Hai Cârlane s-o tăiem, că îi deranjăm.
Cârlan: Ne vedem vis-a-vis, la cârciumă, da?
Luci: Ok, eu mai stau să adun căblăraia. Mă ajută și Crina.
Cârlan: Nebunaticilor!
Aurică: Crina și cu Luci are sitting in a tree, k-i-s-s-i-n-g!
Crina: Da` încă n-ați plecat?
Aurică: Nu pe tobele mele, că oxidează cinelele!
Luci: Ce nebuni și ăștia!
Crina: Sunt niște simpatici!
Luci: Nu ți-e dor de oraș când ești acolo? Nu te umflă plânsul când asculți „Treceți batalioane române Carpații”?
Crina: (râde) Ba da. Am, ca bătrânii, flashuri de când eram copil. Ții minte, în `93 când eram printr-a patra, că au pus ai tăi cablu?
Luci: Cum să nu?
Crina: Cum ne uitam pe TV Burțilă la filme indiene de câcat? Cum cântam?
Luci: Şi cum l-ai rugat pe taică-tu să închirieze de pe Păcii filmul cu Mard, să-l vedem la video?
Crina: Da. Eu eram Ruby și tu erai Mard Tongewala!
Luci: Ia stai așa! Băgăm un Youtube.
Conectează boxele la laptop și caută melodia.
Luci: O găsim? Cum să scriu?
Crina: Scrie „Mard songs”. Ai găsit?
Luci: Fii atentă!
Fac playback pe dialog:
Crina: Father Anthony! Oh father, dear father, I ve got a confesion to make! You gotta help me father! Please, for goodness sake!
Luci: Name it, child! Name it!
Crina: Father, I love the Tongewala, I wanna meet him!
Luci: No problem!
Cei doi dansează pe melodie ca două personaje de film Bollywoodian.
Luci: De ce ăștia nu se pupă niciodată în filmele lor?
Crina: Nu se pupă dar se bat de le sună apa-n cap! Lucică, să știi că m-am gândit la tine foarte des.
Luci: Și eu la tine.
Crina: Give me five! Hai la crâșmă că ne așteaptă băieții.
Luci: Hai!

2.     Platoul emisiunii „Epoca metalelor”.
Epureanu: Bună seara și bine ne-am regăsit! Sunt Silviu Epureanu. Invitații noștri de azi sunt membrii formației heavy metal „Aeggyssus”, care anul acesta sărbătoresc zece ani de la înființarea trupei. Am avut bucuria să cunosc formaţia ,,Aeggyssus” încă din 2001, din anul debutului lor. Prima oară m-am întâlnit cu ei aici, în București, la un concurs desfăşurat în Club A, acolo unde prietenii şi aniversaţii noştri de azi au câştigat premiul cel mare pentru creaţie şi interpretare. Într-adevăr, încă de atunci, formaţia ,,Aeggyssus” avea ceva aparte: un sound nou, un plus de prospeţime şi între noi fie vorba, de ce să nu recunoaştem, o solistă vocală de o frumuseţe apocaliptică. Mai trebuie să vă spun că (se uită pe foile aduse) Aeggyssuşii nu şi-au schimbat niciodată componenţa, dar totodată nu au mai fost activi între anii 2006 – 2011. Între anii 2001 – 2005 apar foarte des la radio şi tv. În 2002 apar pe CD-ul colectiv ,,Unplugged”, cu două piese. Tot în 2002 apare primul lor LP, ,,Zeul trac”, din păcate singurul album de până acum. Să sperăm că nu ultimul. Doamnelor şi domnilor, în aplauzele dumneavoastră: Crina Steiner- voce, Lucian Petrache – chitară, Aurelian Zâbu- tobe, Nelu Cârlan- chitară bas. Formaţia ,,Aeggyssus” live!
„Aeggyssus” cântă hitul lor: „Zeul trac”.
Crina:
Falnic domn
Ce pe umăr mândru porţi o blană de urs
Crunt nesomn
Te de iluzii te macin-acum, când anii s-au scurs

Dragii mei
Nu se cade să plângeţi, să vă jeliţi
Pui de zmei
V-aşteaptă o viaţă mai bună, fiţi fericiţi

Viaţa asta bună-ncepe dincolo de moarte
Când focul rugului va trece morţii lângă zei
Dar numai cei viteji şi harnici avea-vor parte
De locul minunat al bunăstării, dacii mei
Oooooo…
Luci are un solo de chitară. Plin de el, cu scheme de rock-star englez, îşi duce până la capăt intervenţia.
Crina:
Fraţii ce-l iubeau îl petrecură şi-l jeliră
Pân’ la grota muntelui ca pe un tată mort
Muntele acela dup-o vreme îl numiră
Muntele cel Sfânt, Kogainon, moral suport
Oooooo…
Epureanu: Foarte frumos! Cred că multora dintre dumneavoastră v-a fost dor de ei. Haideți să vă așezați comod și să stăm la taclale. De unde vine cuvântul „Aeggyssus”?
Cârlan: Aeggyssus este numele vechi al orașului nostru, fondat de către romani în secolul I înainte de Hristos.
Epureanu: Cui i-a venit ideea?
Aurică: La întrebarea asta trebuie să-ți răspundă Lucian. Inițial noi ne-am numit „Regele nebun” după pânzele pictorului Corneliu Baba. Luci a insistat asupra schimbării numelui.
Epureanu: De ce, Lucian?
Luci: O să râzi probabil, Silviu, dar totul a pornit de la un vis pe care l-am avut și care tot se repeta. Visam cu regularitate într-o perioadă o parte veche a unui oraș. Tot ce vedeam îmi era extrem de drag și familiar, ca și cum în altă viață aș fi trăit acolo. Eram convins în vis că e vorba de Tulcea veche. Subconștientul meu încerca, poate, să-mi dea niște semnale despre nostalgia copilăriei, habar nu am. Cert e că pentru mine numele Aeggyssus trimite nu neapărat la acea cetate romană, la acea perioadă istorică, ci la lumea mea interioară. La o rădăcină, un fel de cordon ombilical, nu știu cum să-ți explic să înțelegi. Nici eu nu înțeleg exact despre ce e vorba.
Epureanu: Bun, și de ce totuși ai insistat să se numească așa formația?
Luci: Pentru că această formație a fost și încă rămâne unul dintre cele mai bune și mai frumoase lucruri pe care le-am făcut în viața mea. Iar măsura asta a bucuriei și a frumuseții nu am întâlnit-o decât în planul viselor mele...
Aurică: (râde) Așa e, domnu` Țuțea!
Cârlan: De fapt noi i-am spus „Aeggyssus” pentru că suntem din Tulcea și de aia!
Toți râd.
Epureanu: Ok. Foarte interesant! Crina, aș vrea să ating un subiect puțin mai delicat. Se zvonea la un moment dat despre o relație între tine și Lucian. Sunt adevărate bârfele?
CRISTINA: Da, este adevărat că am fost împreună o perioadă, însă am ajuns amândoi la concluzia că trebuie să ne vedem fiecare de drumurile noastre. Am rămas buni prieteni de atunci. Nu?
Luci: Așa este.
Epureanu: Acum ești căsătorită în Germania, nu?
Crina: Da. Eu împreună cu soțul meu avem și un copil pe care îl consider cea mai importantă realizare a mea de până acum.
Epureanu: Ok. Trebuie să fac o precizare: stimați telespectatori, avem aici albumul formației pe care îl puteți câștiga sunând la numărul afișat pe ecran. Întrebarea concursului: câți ani împlinește trupa „Aeggyssus”? Ne vedem după calupul publicitar. Rămâneți cu noi. Gata? Pe mine mă iertați un pic, mă taie o pișare de mor!
Aurică: Silviu, avem timp de o țigară?
Epureanu: 7 minute.
Aurică: Hai că e timp, poștim una.
Cârlan: Hai!
Cârlan, Aurică și Epureanu ies de pe platou.
Crina: Bravo, Lucică! Ai fost tare! Coerent, cursiv...
Luci: Bravo şi ţie, ţâţoaso!
Crina: Ca pe vremuri!
Luci: Eram cei mai tari din România!
Crina: Cel mai tare cuplu.
Luci: Îmi dai voie să te pup pe bot?
Crina: Da. (se sărută)
Luci: Știi că în general mă descurc mai bine. Sunt şi treaz deocamdată… mă pricep să stric momentele frumoase, nu?
Crina: Să nu mai spui aşa că mă superi! (se mai sărută o dată)
Luci: Sunt fericit, Crina! Acum știu sigur că n-o să mai visez Orașul.
Crina: De ce?
Luci: Pentru că, de fapt, Orașul este dorul de tine. Dar abia acum mi-a picat fisa. Oraşul, casa, expresia simbolului matern... fiica maharajahului...
 Crina: Numai tu știi ce aberezi acolo.
Luci: Nu contează, nebunii de-ale mele.
Se întorc cei trei.
Epureanu: 30 de secunde oameni buni !
Aurică: (lui Cârlan) ...sunt prea mulţi labagii în lume! Eu mă tem de o chestie: gândeşte-te la cât sloboz se aruncă peste tot, câte prezervative zac în containere, mie mi-e frică să nu se combine cu bacterii şi celule şi să nască vreun ecosistem dintr-ăsta…
Epureanu: Aurică, începem!
Aurică: Să-ți bată vreun urecheat la ușă și să-ți zică „tată”...
Epureanu: Aurică!
Aurică: Gata, scuze!
Epureanu: Am revenit în direct! Pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, invitații noștri din această seară sunt băieții și fata de la „Aeggyssus”, cu care nu ne-am mai întâlnit de mult. Întrebarea concursului: câți ani împlinește trupa? Miza este cd-ul „Zeul trac”. Regia, avem un telefon? Da? Alo?
Telespectator: Alo?
Epureanu: Bună seara, cum te numești?
Telespectator: Mișu.
Epureanu: Ok, Mișu. Care este răspunsul?
Telespectator: Răspunsul e să mă fut în nasul vostru de roackeri jegoși! Hai Dinamo!
Cârlan: Multumim, Mișu!
Epureanu: Mulțumim. Din păcate nu era acesta răspunsul. Mai avem un telefon, sperăm noi din partea unui telespectator puțin mai educat. Alo?
Telespectator 2: Alo, bună seara!
Epureanu: Bună seara, cum te numești?
Telespectator 2: Alo, mă auziți?
Epureanu: Da, cum te numești?
Telespectator 2: Roxana. Eu nu vreau să particip la concurs fiindcă deja am albumul acasă și nu ar fi corect. Vreau doar atât să vă spun: în 2003 eram în ultima clasă de liceu. Ieșeam în fiecare vineri la rockotecă. La un moment dat, în timp ce se cânta melodia voastră a venit la mine un băiat din gașca mea, super timid el și mi-a zis „O fi din cauză că am băut trei beri, dar aș vrea să te sărut!”. Eu n-am auzit inițial ce a spus că era muzica tare și i-am strigat în ureche „Ha?”. Foarte emoționat mi-a repetat fraza și ne-am sărutat. Acum el este soțul meu și suntem foarte fericiți. Mulțumesc „Aeggyssus” pentru starea psihică pe care mi-ați creat-o atunci și pentru „Zeul trac” -melodia noastră!
Crina: Mulțumim și noi, Roxana! Casă de piatră!
Roxana: Să fie, Doamne-ajută! Mai cred, scuzați-mă... v-am văzut pe scenă și chimia dintre Crina și Luci era extraordinară. Trecea dincolo de rampă. Eu cred că sunteți făcuți unul pentru celălalt și mai cred că o să vă dați seama de asta într-o bună zi. Mulțumesc, o seară frumoasă!
Aurică: Și ție!
Epureanu: O seară frumoasă și ție Roxana! Ok! Invitații noștri vor susține concertul aniversar în Tulcea cu o zi înainte de Paște. Fanii înrăiți pot face o călătorie până la porțile Deltei pentru a-i vedea, căci nu se știe când vor mai avea ocazia. Aurică, eu mi-am dorit dintotdeauna să fiu tobar, însă nu am reușit. Cât de greu e să înveți?
Aurică: Păi primii cinșpe ani sunt mai grei...
Epureanu: Bun. Un ultim telefon. Alo?
Telespectator 3: Alo, mă numesc Viorel.
Epureanu: Care e răspunsul Viorel?
Telespectator 3: Zece ani.
Epureanu: Ai câștigat Viorel, rămâi pe fir ca să aflii cum vei putea intra în posesia discului. (membrilor formației) Mulțumim că ați putut veni. Acum, dragi prieteni, va trebui să ne despărțim de „Aeggyssus” pentru a cunoaște trupa de rock alternativ „Spaime” din Zărnești. Publicitate!
2.     Bar. Luci e deja la masă. Intră Crina.
Crina: Hristos a înviat!
Luci: L-ai văzut tu?
Crina: Of, Luci! Ce faci?
Luci: Mi-e cam rău așa, nu știu ce morții mă-sii am.
Crina: Să nu fi răcit! Foarte frumos hanoracul.
Luci: Săru-mâna! E cu Alice Cooper. „You`re poison running through my veins!
Crina: Oau!
Luci: Să te duci să vezi ce urât scrie la baie.
Crina: Ce?
Luci: Nu-ți zic, te duci și vezi! Feed-back ceva de la concert?
Crina: Mi-a bubuit facebook-ul cu cereri de prietenie, în rest atât. A! Și a mai zis primarul că ne invită și de Ziua Marinei, dar vreau să-mi deconteze drumul.
Luci: Cică ieri la el: „Aş vrea să mulţumesc formaţiei noastre dragi, felicitări, la la la... ” și „Luci, sticla e pentru tine!”. A râs toată sala. Bine că ți-a dat ție florile. Chiar așa mă știe lumea de troscangiu?
Crina: Pe mine mă întrebi? Tu știi!
Luci: Păi cum naiba? Că media de vârstă de la spectacol era de paișpe ani. De fapt, stai, că fumau în sală bididiii, n-aveau treabă! Te pomenești că atârnă și ei pe aici prin bodegă.
Crina: Poate.
Luci: Să vezi ce am visat aseară!
Crina: Tot orașul ăla al tău?
Luci: Da și mă mir, pentru că tu ești aici cu mine, scumpa! Stai să vezi cum: într-o cârciumă din Oraș erau trei bărbați, trei prieteni care își povesteau vise, jucau un fel de „adevăr sau provocare”, mă rog! Apare între ei un conflict, apoi se împacă. Unul iubea o moartă, îi era frică de gagici dar se deblochează cumva și scoate o lipoveancă simpatică la o plimbare... deci înebunești! Îmi pare rău că nu îmi amintesc tot. Parcă era film.
Crina: Îhî...
Luci: Da, știu, te plictisesc. Te văd aşa… ce e?
Crina: Aş vrea să vorbim. Despre noi.
Luci: Ok!
Crina: Luci, eu sunt măritată!
Luci: Da, ştiu.
Crina: O să plec înapoi. Nu cred că are rost să ne amăgim cu chestia asta.
Luci: Absolut.
Crina: Te rog, uită-te în ochii mei! Înţelegi că eu am viaţa mea, nu? Ce a fost  acum între noi a fost o copilărie. Spune şi tu ceva!
Luci: Da... și eu am simţit aşa, ca o încordare…
Crina: Să ştii că eşti un om cu foarte multe calităţi.
Luci: Stai, stai puțin că m-ai luat tare! Cum să fi fost o copilărie? Cum poți să spui chestia asta?
Crina: Nu am vrut să sune chiar așa. Mi-e frică să nu ne-o luăm prea în serios și să suferim ca fraierii dup-aia.
Luci: Cinstit acum, te superi dacă o să discutăm altă dată? Tocmai în bomba asta te-ai găsit?
Crina: Și când? Unde?
Luci: Eu sunt prost. Clar! E numai vina mea. Se întâmplă ca în vis!
Crina: Dă-o dracului, omule! Ești autist, ce ai? Am senzația că îți bați joc de mine. Tot o dai cu visele tale și vorbești în dodii, eu vorbeam serios.
Luci: Și eu, dar tu încasezi răspunsul meu ca pe o sfidare, văd. Ești iritată pentru că nu-ți asumi neputinţa de a face faţă situaţiei aşa cum ți-ai dori. O pui pe seama mea, nu?
Crina: Da, nicio problemă. Spune ce simţi! Dă-o în continuare cu casele vechi. Până la optișpe ani numai despre asta vorbeai. Nu crezi că ar trebui să te duci pe la doctor?
Luci: Nu ți-ar fi rușine obrazului? Până la optișpe ani te iubeam și nu aveam curaj să-ți spun. De aia visam! Cât am fost combinați ți-am mai făcut eu capul mare cu Orașul?
Crina: Te superi dacă plec?
Luci: Deloc.
Luci: Ne mai auzim pe net. Pa pa!
Crina: Pa!
Intră Cârlan.
Cârlan: Bă, mi se pare mie sau tocmai a tăiat-o Crina val-vârtej de aici?
Luci: Da.
Cârlan: V-ați certat sau ceva?
Luci: Mda, ce să zic? Mi-a dat papucii.
Cârlan: Păi ce papuci să-ți dea? Ce, se poate vorbi de o relație între voi?
Luci: Nu știu, da` chiar țin la scârbă, mă Neluțu! Ea o să plece, eu iar rămân ca un berbec aici.
Cârlan: Nu-ți bate capul. Lasă în colo toate râsurile! Poţi să ai câte vrei, diliule. Uite, eu dacă e să mă compar cu vreunul care are, să zicem şi făţău şi corp, aş zice că am futut cam cât ar fi futut ăla. Şi brunete şi blonde şi fumoase şi urâte şi grase şi slabe…
Luci: Știi ce-mi pare rău? Că nu pot să plâng. Am încercat anul trecut să mă eliberez așa și mă simțeam penibil. M-a bufnit și râsul.
Cârlan: Moșu`, o să-ți treacă, femeia asta a făcut ce-a vrut fără să-i pese de ceilalți. Nu merită. Și-a băgat picioarele în formație, în tine, în tot. 
Luci: Pentru mine ea este altceva. Știi ce ar fi făcut un erou adevărat acum? Ar fi alergat după ea, și-ar fi cerut scuze, ar fi meșterit o abureală lacrimogenă și sunt convins că Demiurgul, pușca mea, un Demiurg ar fi făcut ceva să ne schimbe soarta. Ca în filmul ăla cu de Niro și Merryl Streep când se întâlnesc în metrou. Când toate instanțele îi despart, iar la final rămân unul cu altul.
Cârlan: „Falling in love”.
Luci: Da, „Falling in love”.
Cârlan: Ești abstract acum. 
Luci: Abstract ne-abstract, am sentimentul că uneori oamenii din visele mele au viața lor și că într-o altă dimensiune chiar eu trăiesc în mintea unuia cu o căruță de complexe pe care nu și le ia asupra sa. Mă bagă în toate porcăriile de situații posibile pentru că, nu-i așa, eu îi sunt alter-ego și fiindu-ți milă de mine, automat ți-e milă și de el. Că el chiar acum scrie ceea ce scot eu pe gură. Că se duce până la geam să fumeze o țigară și mă lasă să trăiesc un pic de capul meu până o termină. Că n-are femeie, că ar fi vrut să fie chitarist, că i-au plăcut filmele indiene când era copil, că iubește porcăria asta de oraș, că și-ar fi dorit să aibă tupeul meu dar este un timid prin definiție, că îi place să bea, că visele mele și visele din visele mele chiar le-a visat pe bune, că nici el nu știe de ce simte nevoia să se lase cu sufletul în pula goală acum, când spun toate astea. Că e singur și că s-a săturat să fie singur. Dar, totodată îi place-n lumea lui. În reveriile lui cu prințese și popi și logofeți. Cu slujnicuțe și lipovence frumoase. Cu mine. Cu voi. Cu Crina. 
La radio se aude una din melodiile formației.
Cârlan: Ia ascultă! Ne dau pe post.
Luci: Le zicem ăstora să deschidă puțin ușa? Mai intră niște aer.
Radio: (baladă rock cântată de Luci, acorduri  simple: Am, G.)
Strângând în dinţi o nebuloasă
şi stând întins în pat
îmi mângâi barba. Nu-i ţepoasă,
nu cred că te-a-nţepat

când îmi culcam eu o ureche
pe-acele două văi
(apocaliptică pereche!)
şi auzeam bătăi.

În cealaltă ureche osul
bărbiei aşezând,
mă închideai tu cu frumosul
ca într-un cleşte blând.
(solo de chitară) 
Cârlan: Vezi, moșu? Ce dacă ni se întâmplă toate tâmpeniile? Deasupra vieților noastre de câcat se ridică ce lăsăm în urmă.
Luci: Cârlane, mi-e rău mă, băiatu`! Mă doare puternic în piept.
Cârlan: Vrei să mergem?
Luci alunecă ușor cu fruntea pe masă.
Cârlan: Luci? Bă Luci! Nu face pe nebunul! Luci! Vă rog, cineva să cheme salvarea. I s-a făcut rău omului ăsta!

(melodia continuă)
Te cuprindeam şi eu c-o mână
pe după omoplaţi,
ş-aşa stăteam o săptămână
ca doi anchilozaţi.

Dar strâng în dinţi o nebuloasă
când stau întins  în pat.
Deşi am barba ne ţepoasă,
eu tot m-am înţepat.SFÂRȘIT

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu